Apskates vietas Preiļos

Apskates vietas Preiļos

1348. g., kad Preiļu zemi savā īpašumā ieguva Rīgas arhibīskapa vasilis Nikolajs Ikšķilis, pašreizējās Preiļu pilsētas vietā jau bija izveidojies novada zemes centrs. 15. gs. Preiļi nonāca Borhu dzimtas īpašumā, kas šeit saimniekoja līdz 19. gs. 60. gadiem. Domājams, ka no Borhiem pilsēta ieguvusi ģerboni ar melno krauķi (Borhu dzimtas ģerbonī bija trīs krauķi).

Tagadējā Preiļu pilsēta izveidojās 19. gs. pirmajā pusē, saplūstot Preiļu muižai, ciemam, kur dzīvoja pamatā zemnieki, un brīvciemam – amatnieku un tirgotāju apmetnei. 1852. g. tā ieguva miesta tiesības. Lieli celtniecības darbi Preiļi muižā norisinājās 19. gs. Tika uzbūvēta grezna pils ar saimniecības ēkām un iekārtots plašs parks. 2. pasaules kara laikā cieta gan Preiļi, gan to iedzīvotāji. Pēckara gados Preiļi krietni paplašinājās un 1950. g. kļuva par jaunizveidotā Preiļu rajona centru.

Mūsdienās Preiļi ir ne vien klusa provinces pilsētiņa, bet arī gleznaina apvidus centrs, kurā labi saglabājušās folkloras, amatniecības un katolicisma tradīcijas.


Preiļu katoļu baznīca
Adrese: Tirgus laukums 11
Tālrunis: 65322041

Untitled 4.jpg - 73.54 KBDievnams celts 1885. g. Apskatāmi seši valsts nozīmes mākslas pieminekļi. Baznīcas dārzā apskatāma Latgales Mātes statuja, bet ārpus dārza – piemineklis politiski represētajiem

Preiļu muiža


Untitled 6.jpg - 40.24 KBPreiļu vēstures mantojuma lielākais lepnums ir Preiļu muižas komplekss ar skaisto parku.

Muižas pili grāfu Borhu dzimtai sāka būvēt 19. gs. sākumā. Pseidogotikas stila ēkas celtniecību un labiekārtošanu pabeidz 19. gs. 60. gados. Padomju laikā pilī atradās dažādas iestādes, līdz 1978. g. Tajā izcēlās ugunsgrēks, kas nopostīja ēkas augšējo daļu. Pils restaurēšanas projekti līdz šim bijuši neveiksmīgi. 18. – 19. gs. regulāra plānojuma pils parks ir viens no ievērojamākajiem ainavu parkiem Latvijā. Tajā izveidota sarežģīta dīķu un kanālu sistēma ar daudzām salām. 1817. g. klasicisma stilā celtā un 1919. g. izlaupītā kapela kalpojusi kā muižnieku lūgšanu nams un apbedīšanas vieta. Saglabājies 19.gs. celtais pils vārtu sarga namiņš. No 19. gs. celtajiem trīskorpusu zirgu staļļiem palikušas tikai drupas. Lai arī cik bēdīgā stāvoklī, Preiļu muižas komplekss tomēr ir nozīmīgs vēstures liecinieks, tādēļ noteikti iepazīšanas vērts.

Parka platība ir 41 ha, no kuriem apmēram 13 ha aizņem parka dīķi un kanāli, te aug 25 sugu koki un krūmi, to vidū vairāki dižkoki.

Pils ēka atrodas Preiļu novada domes bilancē, dome apsaimnieko un uztur kārtībā arī parka teritoriju ar tajā esošajām būvēm /estrādi, vārtiem, tiltiem, stalli.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Adrese: Raiņa bulv. 28
Tālrunis: 65322731

Untitled 8.jpg - 50.76 KBMuzeja fondos glabājas Preiļu novada keramika, etnogrāfiskie priekšmeti, dokumenti, grāmatas u.c. materiāli. Muzejs piedāvā vēstures pamatekspozīciju „Preiļu gadsimtu spoguļos”, kā arī ekskursijas uz Polikarpa Čerņavska māju un romantisko Preiļu parku.

Riebiņu muiža

Untitled 10.jpg - 50.09 KBMuižas komplekss veidojies 19. – 20. gs. mijā, muižas pils celta 19. gs. pirmajā pusē vēlīnā klasicisma stilā. Vēlāk pils ēku modernizēja piebūvējot neobarokālus torņveida korpusus. 19. gs. ap muižas pili izveidoja ainavu parku un dendrāriju. 19. gs. beigās muižas pili remontēja, un īpašnieki to nodeva mākslinieku rīcībā kā radošo namu. Šādiem mērķiem pils izmantota līdz pat 1. pasaules karam. No 1920. līdz 1975. g. muiža darbojās pamatskola. Pašreiz muižas pils atrodas avārijas stāvoklī, tāpēc tā apskatāma tikai no ārpuses.

Riebiņu Sv. Franciska katoļu baznīca

Untitled 12.jpg - 59.68 KBBaznīca celta 1909. g. Uz šo dievnamu pārvietota daļa vecās koka baznīcas iekārtas, kā arī mākslas piemineklis – 18. gs. sākumā veidots cilnis „Svētais vakarēdiens”. Vislabākais skatu punkts uz baznīcu ir no Riebiņu centra.

Jasmuiža

Untitled 14.jpg - 59.89 KBNo 1883. līdz 1891. g. bijušo Šadursku dzimtas muižu rentējis Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns. Rainis te pavadījis jaunības gadus un pirmo darba gadu brīvdienas. Jasmuiža bija dzejnieka „jaunu dienu zeme”, kur Rainis sarakstījis pirmos dzejoļus un tulkojis A. Puškina drāmu „Boriss Godunovs”. 1964. g. atklātajā Raiņa memoriālajā muzejā „Jasmuiža” iekārtota ekspozīcija „Raiņa ģimnāzijas un studiju gadi”, kur vēstīts par topošā dzejnieka personības veidošanos, attiecībām ar ģimeni, par viņa devumu Latgales novada folkloras krāšanā. Vienlaikus aplūkojama Latgales keramikas izstāde, kur pārstāvēti visu seno novada podniecības centru un ievērojamāko vecmeistaru darinājumi.

Jasmuižas (Aizkalnes)katoļu baznīca

Adrese: Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads
Tālrunis: 65354623

Untitled 16.jpg - 39.96 KBBaznīca uzcelta 1815. g., pārbūvēta 1932. gadā.

Rušonas katoļu baznīca


Untitled 18.jpg - 43.94 KBTagadējais dievnams, kas paceļas lēzena paugura augšdaļā, celts 1816. g. Pirmā koka baznīca Rušonā celta jau 16.gs., otro 1677.g. cēla jezuīti. Rušonas muižas īpašniece I. Selicka jaunu koka baznīcu kopā ar dominikāņu klosteri uzbūvēja 1766.g. Arī tagadējā baznīca celta par I. Selickas līdzekļiem. Baznīcā atrodas vairāki nozīmīgi mākslas pieminekļi. No baznīcas apkārtnes paveras plašs skats uz Rušonu.

Rušons

Untitled 20.jpg - 42.82 KBRušona ezera platība ir 23,7 mk2, dziļums sasniedz gandrīz 30 m. Rušons ir viens no skaistākajiem Latgales ezeriem. Tā krasti ir līču un pussalu izroboti. Rušonā ir 34 salas, tāpēc tas salu skaita ziņā konkurē ar salām bagātāko Latvijas ezeru – Ežezeru. Vairākām Rušona salām ir noteikts dabas lieguma statuss. Ezeru krastos un salās konstatētas senas apmetnes un kulta vietas. Rušons ir iecienīta atpūtas un makšķerēšanas vieta, tas ir piemērots dažādām ūdenstūrisma aktivitātēm, jo šauras caurtekas Rušonu saista ar daudziem citiem ezeriem, tāpēc pastāv iespēja izplānot vairāku desmitu kilometru garus vairāku dienu ūdenstūrisma maršrutus. Latgale taču ir zilo ezeru zeme.

Rušona Upurakmens

Untitled 22.jpg - 93.83 KBAp 1,2 m augstais akmens atrodas Rušona ezera R, Lielās salas augstākajā daļā. Arheoloģiskajos izrakumos konstatēts, ka akmens apkārtnē un uz tā virsmas kurināta uguns. Te atrastas arī senlietas. Nostāsti vēsta, ka akmens virsmā bijušas iekaltas zīmes un pie tā upurēti jēri, tomēr mūsdienās raksti akmenī nav saskatāmi. Domājams, ka Rušona Upurakmeni senatnē izmantojuši tuvējo apmetņu iemītnieki. Kā nokļūt līdz akmenim? Ar laivu vai arī ziemā kājām, kad izveidojusies pietiekami bieza un noturīga ledus sega. Tad no Rušonas muižas līdz akmenim 30 – 40 minūšu gājiens. Šādu pārgājienu var veikt tikai tad, ja esat absolūti pārliecināti par drošību un ledus biezums pārsniedz 10 cm.

Gornejašu kapliča

Untitled 24.jpg - 109.83 KBKapliča celta no koka 1788. g. šeit atrodas vairāki vērtīgi mākslas pieminekļi – baroka glezniecības paraugi, divi 19.gs. pirmajā pusē veidoti krucifiksi un 18. gs. darināts altāris.

Pelēču muiža

Untitled 26.jpg - 45.08 KBNo muižas kompleksa saglabājusies 19.gs. sākumā celtā vienstāvu koka dzīvojamā ēka un klēts. 19. gs. nogalē pāris gadus muižā dzīvojusi Raiņa māte un māsa. Pie muižas izveidots parks ar dīķiem un svešzemju koku un krūmu stādījumiem.

Pelēču ūdensdzirnavas

Tālrunis: 65355643

Ūdensdzirnavas uz Jāšas upes celtas 19.gs. Mūsdienās Pelēču dzirnavas ir atkal atjaunotas un tajās ierīkota mazā hidroelektrostacija. Iepriekš piesakoties, gida pavadībā var apskatīt dzirnavas un iepazīties ar HES un tās darbības pamatprincipiem.


Nīdermuižas katoļu baznīca

Untitled 28.jpg - 45.03 KBPati baznīca celta 1901. g., dievnama altāris, ērģeles un ērģeļu prospekts gatavoti `8. gs.

Vārkavas muiža

Untitled 30.jpg - 36.31 KBMuižas apbūve Dubnas krastos veidojusies pašā 19.gs. sākumā. Sākotnējā muižas kungu māja celta no koka, tā nodega 1830.g. Jaunā muižas pils vēlīnā ampīra stilā ar seškolonnu ieejas portiku būvēta 1865.g. Pilī ir koka kāpnes un vietām saglabājušās sākotnējā pils interjera detaļas. Vārkavas muižas saimniecības ēkas celtas atstatus no pils. Kopš 1920.g. muižas pils ēkā darbojas skola. Vārkavas muižas pils priekšā ir parādes pagalms ar aplī stādītām liepām. Nogāzē pret upi 18. gs. beigās iekopts augļu dārzs. Ainavu parks ar svešzemju sugu stādījumiem un vairākiem dižkokiem veidots vēlāk – 19. gs. Gar Dubnas krastiem 1999. g. ierīkota 3,5 km gara Vārkavas mācību ekoloģiskā taka. Tā vijas gar upes krastu, ļaujot iepazīt novada ainavas, augu valsti, kā arī ievērojamos dabas un kultūrvēsturiskos objektus.

Vārkavas katoļu baznīca


Untitled 33.jpg - 73.98 KBBaznīcas celtniecība pabeigta 1877.g. Dievnamā atrodas vairāki nozīmīgi mākslas pieminekļi, arī ap 1900.g. būvētas ērģeles. Daļa baznīcas inventāra 1973. g. pārvesta uz Rundāles pils muzeju.

Arendoles muiža

Tālrunis: 65330517

Untitled 35.jpg - 54.09 KB19.gs. veidotajā muižas kompleksā Dubnas kreisajā krastā ietilpst historisma stila kungu māja un parks.
Pilij ir savdabīgs astoņstūra tornis ar pulksteni, vējrādi un Zībergu ģerboni. 1905. g. Nemieru laikā pili nenodedzināja, jo to īpašnieki grāfi Plāteri – Zībergi bija lojāli zemniekiem. Muižas parkā aug Latvijā tik reti sastopamais baltais āmulis. Sens ticējums vēsta, ka skūpsts zem āmuļiem nesot mīlestību vai pat kāzas tiem, kas saskūpstījušies.

Amatnieka Staņislava Geidas kokapstrādes darbnīca un izstāžu "Sapņu namiņš"
Adrese: "Cerības", Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads
Tālrunis: 29189021.

Virpotie koka izstrādājumi - svečturi, cibas, mājsaimniecības priekšmeti, kurus iespējams iegādāties. Interesentiem - dzērveņu audzēšanas tehnoloģijas izklāsts un lauka apskate.

Miniatūrā karaļvalsts – piļu maketi
Adrese: Daugavpils iela 21
Tālrunis: 65321737

Untitled 37.jpg - 53.48 KBIespējams apskatīt divu dažādu zemju miniatūrīgās karaļvalstis. Vienreizēja iespēja nofotografēties, ietērpjoties senlaicīgos tērpos. Atliek vienīgi priecāties un jūsmot par meistares Jeļenas Mihailovas fantāziju un savu sapņu īstenošanu!

Komentāri (0)

Interesē šī tēma? Pievieno favorītiem!

Visi komentāri

Pievienot komentāru

 Reģistrējies

Translate

Šodien

2019. gada 10. decembrī Vārdadienas svin:

Autorizācija

Reģistrēties

Aizmirsi paroli?

e-jaunumi

Saņem portāla jaunumus e-pastā.

Interesanti fakti

Trīs no pasaules 10 garākajām upēm iztek Ķīnā, un nākamās trīs – Mongolijā

Pasākumi

Sērijā „Klausāmgrāmata” izdotas Jāņa Ezeriņa „Noveles”

Audio grāmatu sērijā „Klausāmgrāmata” klajā laists piektais izdevums - rakstnieka Jāna Ezeriņa (1891- 1924) noveļu izlase. Aktieris Juris Strenga niansēti un intonatīvi bagātīgi...