Latgales skaistā daba

Latgales skaistā daba

Latgale ir kultūrvēsturisks novads Latvijā. Mūsdienu Latgales teritoriālā identitāte izsekojama kopš Jersikas ķēniņa valsts laikiem 12. un 13. gadsimta mijā, kas latīņu tekstos saukta par "Latviju" (Lettia), bet senkrievu rakstos par "Latgali" (Лотыголa). Atšķirībā no pārējās Latvijas, kur dominējošā konfesija ir luterānisms, Latgalē dominējošā ir Romas katoļu baznīca.

Latgale ir īpašs Latvijas novads ar neparastu vēsturi – to spēcīgi ietekmējusi kaimiņvalstu kultūra, tās vēsture atšķiras no pārējās Latvijas teritorijas vēstures, tāpēc bieži vien, iebraucot Latgalē, cilvēks jūtas kā nokļuvis pavisam citā valstī ar citu kultūru.

Aplūkosim nozīmīgākās dabas takas, kuras iesakām apmeklēt, dodoties ceļojumā uz Latgali.


Daugavpils rajons

Dabas parks Dvietes paliene

Adrese: Ilūkstes novads
Tālrunis: 26109353

Untitled 4.jpg - 69.75 KBDabas parkā Dvietes paliene iespējams vērot, kā dzīvo savvaļas govis un zirgi. Dabas parks izveidots 2004. gadā, lai nodrošinātu unikālu dabas vērtību, galvenokārt – reto un īpaši aizsargājamo savvaļas putnu un augu sugu, kā arī biotopu aizsardzību. Pavisam dabas parka teritorijā uz šo brīdi konstatētas vairāk kā 40 Latvijā vai Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamas putnu sugas.

Teritorijā konstatēti divi Latvijā un septiņi Eiropas Savienībā aizsargājamie biotopi: stāvās vilkakūlas pļavas, zilganās molīnijas pļavas, sugām bagātas vilkakūlas pļavas, sugām bagātas atmatu pļavas, molīnijas pļavas uz kaļķainām, kūdrainām vai mālainām augsnēm, eitrofas augsto lakstaugu audzes, mēreni mitras pļavas (palieņu  pļavas), pārmitri platlapju meži, dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju. Teritorijā konstatētas 8 īpaši aizsargājamas augu, 8 bezmugurkaulnieku, divas abinieku un divas zīdītāju sugas.

Dinaburgas pilskalns un pils makets

Adrese: Atrodas dabas parkā “Daugavas loki. Dinaburgas pils atrodas Daugavas labajā krastā, apmēram 18 km augšpus Daugavpils, 3 km uz DR no tuvākās dzelzceļa stacijas un 1 km no Daugavpils-Krāslavas ceļa, senā Naujenes pilskalna vietā.

Untitled 6.jpg - 75.8 KBDinaburgas pili kā robežcietoksni, kas vērsts pret Lietuvu, Naujenes pilskalna vietā 1277. gadā uzcēla Livonijas ordeņa mestrs Raceburgas Ernests. Tūlīt pēc pils uzcelšanas, 1278. gadā to aplenca lietuviešu karaspēks karaļa Troidena vadībā.
Šobrīd pilskalnā var apskatīt pilsdrupas un pils maketu mērogā 1:40 (būvējis Daugavpils tautas mākslinieks Igors Manžoss). Daugavas ielejas labā krasta nogāzi pie bij. Juzepovas muižas aizņem mežaparks ar neparastiem kokiem un augiem. Staigājot pa pilskalnu var apmeklēt Bruņinieku ceļu, Mīlnieku un Vēlēšanās tiltiņu un Bruņinieku laukumu.

Rēzeknes rajons

Mākoņkalns

Tālrunis: 24648641

Untitled 8.jpg - 36.9 KBRāznas ezera dienvidu krastā paceļas viens no augstākajiem Latgales pauguriem - Mākoņkalns jeb Padebešu kalns (tā absolūtais augstums ir 248, bet relatīvais - ap 55 m). Mākoņkalnu daudzi latgalieši uzskata par visskaistāko vietu Latgalē.

Kādreiz te atradusies tālu izdaudzinātā Volkenbergas pils, celta 1236. gadā. Teika vēstī, ka pēc Volkenbergas pilsvaldnieka un viņa sievas nāves plašie pilsnovada īpašumi sadalīti viņu trim meitām - Rozei, Lūcijai un Marijai. Katra no māsām uz mantotās zemes sev uzcēlusi jaunu pili: Roze - Rēzekni (Rositten), Lūcija - Ludzu (Lucin) un Marija - Viļaku (Marienhaus). Bet kādreiz varenā Volkenbergas pils pēc māsu aiziešanas pamazām sabrukusi. Līdz mūsu dienām no tās saglabājušās tikai aizsargmūra atliekas un aizbrukušas pazemes ejas.

Lubāna mitraine

Adrese: Nagļu, Gaigalavas pagasts
Tālrunis: 29165392, 28301143, 26439970

Untitled 10.jpg - 69.74 KBLatvijas lielākā ezera teritorijā ir ļoti īpatnēja flora un fauna. šeit dzīvo 224 dažādas putnu sugas, kuras var vērot no ezera krastos uzceltajiem Gaigalavas putnu novērošanas torņiem.

Floras un faunas vienreizību iepazīt palīdz 4 putnu novērošanas torņi un 800m garas laipas Tīrumnieku purvā. Lubāna mitrājs ir 813 kv.km liela teritorija, kas plešas ap Latvijas lielāko un zivsaimnieciski nozīmīgāko ezeru – Lubānu. No bioloģiskās Daudzveidības viedokļa tā ir unikāla vieta ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā mērogā. Viena no lielākajām tās bagātībām ir unikāla daba. 24% teritorijas platības klāj ūdeņi.

Krāslava un Krāslavas rajons

Adamovas ainavu taka un Adamovas pilskalns

Untitled 12.jpg - 103.06 KBKrāšņu ainavu ieskautā 1,4 km garā dabas taka ved uz pilskalna virsotni, no kuras paveras skaists skats uz Krāslavu un Daugavu.

Taka atrodas dabas parkā „Daugavas loki” Daugavas ielejas labā pamatkrasta nogāzē starp Adamovas pilskalnu un mežsarga māju, kas administratīvā iedalījuma ziņā ietilpst Krāslavas pilsētas un Ūdrīšu pagasta teritorijā.

Šeit ir reta iespēja iepazīt dabu tās daudzveidībā – baudīt krāšņās ainas, iet pa noslēpumainām gravām, vērot dabas pieminekļus. Cerams, ka apmeklējot šo taku, Jūs sev arī atradīsiet kaut ko ievērības cienīgu – savdabīgus kokus, retus un aizsargājumus augus. Takas konfigurācija ir sarežģīta – tā met cilpas, virzās gan uz augšu, gan uz leju. Takas sākums ir Krāslavā, no skatu laukuma (iebraucot pilsētā no Daugavpils puses). Takas garums ir 1,8 km. Piemērota nelielām grupām: 10 – 20 cilvēki.

Adamovas pilskalns stiepjas gar Daugavas krastu un veido ļoti stāvas nogāzes. Redzami ģeoloģiskie veidojumi, kā arī vairāk nekā 300 miljonus gadu veci devona smilšakmeņi un baltie māli. Paveras lielisks skats uz Krāslavu un Daugavas ieleju.

Piedrujas taka

Untitled 14.jpg - 78.99 KBTaka atrodas Daugavas ielejā Piedrujas pagastā Daugavas augšteces senlejā, Augšdaugavas aizsargājamo ainavu teritorijā. Tā ir bagāta ar retiem un aizsargājamiem augiem un dzīvnieku sugām, ar kultūrainavas un vēstures pieminekļiem. Staigājot pa Piedrujas taku var redzēt Daugavas akmeni. Akmens autors ir Vilnis Cīmanis. Uz šī akmens iekalts Daugavas vārds septiņās valodās: latviešu, igauņu, somu, krievu, poļu, vācu un līvu.

Tabores dabas izziņas taka

Untitled 16.jpg - 73.49 KBRobežnieku pagastā taka izveidota Gusena ezera krastā, gleznainā apvidū ar dabiski saglabātiem apskates posmiem, kā arī diviem labiekārtotiem laukumiem veselīgai atpūtai. Takas kopgarums ir 1260 m. Takā atrodas 15 pieturas ar informācijas stendiem un atraktīviem uzdevumiem. Taka iekārtota ar mērķi, lai katrs apceļotājs varētu papildināt savas zināšanas par dabas objektiem un gūt estētisku gandarījumu, labi atpūsties. Pastaigājoties, var sastapt dažādus dzīvniekus, vērot putnus. Piemērota nelielām grupiņām. Izveidota ugunskura vieta. Ejot pa taku var atpūsties uz speciāli tam mērķim domātiem soliņiem.

Robežnieku mini zoodārzs Viesturi

Adrese: ZS „Akati”, Robežnieku pagasts
Tālrunis: 29132731, 26157690

Untitled 18.jpg - 79.2 KBIespēja apskatīt pāvus, fazānus, tītarus, Āfrikas melnos strausus, Austrālijas emu, alpakus, kā arī sivēnus, govis, trušus, aitas, kazas un citus mājdzīvniekus. Iespējama dažādu putnu olu degustācija. Telšu vietas meža ieskauta ezera krastā pilnīgā klusumā. Cena pēc vienošanās.

Andrupenes izziņas taka

Adrese: Litavnieki
Tālrunis: 28702943

Pastaigājoties pa taku var vērot dažādus dabas objektus, apskatīt seno Akmens Mēness kalendāru, kā arī mūsu senču kulta akmeņus. Var redzēt biotopu izmaiņas. Iekārtota velosipēdu stāvvieta, kāpnes, skatu laukumi.

Velnezers

Adrese: Šķeltovas pagasts

Untitled 20.jpg - 103.63 KBLatvijas noslēpumainākais ezers – neliels, ar neparastas krāsas ūdeni, ūdens lāses formu un nenosakāmu dibenu. Ar to saistās daudz nostāstu, piemēram, par to, ka katrs, kurš tajā peldas, drīz mirst.

No seniem laikiem Velnezeru uzskata par noslēpumainu vietu. Par to tiek stāstītas arī dažādas teikas. Iecienīta tūristu vieta. Netālu no ezera ir ierīkota atpūtas vieta ar galdiņiem un soliņiem, kā arī ugunskura vietas. Melleņu sezonas laikā neatvairāms kārdinājums tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem ir mielošanās ar šīm īpašajām dabas veltēm.

Ludzas rajons

Grebļa kalns

Adrese: Grebļa jeb Kausa kalns atrodas Pasienes pagastā. Braucot pa Šķaunes - Zilupes šoseju 2 km aiz Meikšāniem jānogriežas pa lauku ceļu, kas ved uz šeškiem, pēc 1,4 km - Grebļa pakāje.

Untitled 22.jpg - 97.1 KBŠeit jau 1957. gadā izveidots botāniskais liegums 212,3 ha platībā.

Šī 5,4 km garā osu grēda Pintu ezera ziemeļaustrumu krastā paceļas līdz 30 m pār apkārtnes mežiem un purviem. Kalna nogāzes ir stāvas, virsotne no 5 līdz 7 m plata, bet pamatne no 50 līdz 150 m plata. Grebļa kalna dienvidu daļā no austrumiem apskalo Šešku ezers, bet no rietumiem - Pintu ezers.
Grebļa kalns ir dīvains ģeoloģisks veidojums – osu grēda, kas izveidojusies miljoniem gadu senā pagātnē. Šajā neparastajā vietā mitinās ap 500 neparastu un reti sastopamu zvīņspārņu sugu.

Balvi un Balvju rajons

Liepnas upes ieleja

Adrese: Katleši, Žīguru pagasts
Tālrunis: 645 63723, 26567080

Untitled 24.jpg - 82 KBVietējas nozīmes dabas liegums, „Liepnas upes ieleja”  izveidots 1997. gadā Žīguru pagastā pie Katlešiem. Ekotūrisma maršruts. Liegumā ir  47 km garā Liepnas upe, kura  sākas mežā uz ziemeļiem no Kudinavas. Vidustecē regulēta, krastos meliorēti tīrumi un pļavas. Pie Liepnas tek pa lēzenu ieleju. Aiz Gornastiem ieplūst Katlešu mežu masīvā. Aptuveni 5 km augšpus Katlešiem plūst pa šauru ieleju. Pie Katlešiem upes krastos un gultnē dolomītu atsegumi. Daudz dažāda lieluma laukakmeņu, kuri veido krāces un straujteces.  Dabas takas apmeklētājiem skatāmi dažādu iežu veidi  un pazemes avoti. Liepnas upes ielejā sastopamas retas augu un dzīvnieku sugas, dižkoki un palieņu pļavas.

Liepnas upes ielejā gids izvadās pa ekotūrisma maršrutu un parādīs retas augu un koku sugas, dižkokus, pazemes avotus.

z/s Mežsētas briežu dārzs

Adrese: Rugāju pagasts
Tālrunis: 29104212, 26537752

Untitled 26.jpg - 78.25 KBPededzes palieņu pļavu plašumos un to apkārtnē 180 ha platībā klīst ap 70 staltbriežu un stirnu, kuras var vērot no dārza teritorijā uzslietajiem 15 torņiem.

Romantiskā strūklaka Ūdensroze Balvu centrā

Tālrunis: 64581303

Untitled 28.jpg - 70.99 KBPartizānu ielā, viskrāšņāk uzziedot tieši vasaras naktīs. Netālu atrodas Lāču dārzs - kādreizējais muižas augļu dārzs, tagad – akmeņdārzs. Turpat arī dīķītis ar saliņu.

Balvu pilsētas parkā ir izveidota strūklaka "Plaukstošā ūdensroze". Strūklakas izskata idejas autors- mākslinieks Ivars Vecāns. Tehnoloģiskais risinājums idejas īstenošanai un strūklakas projekts izstrādāts kompānijā "Akvedukts", strūklakas izgatavošanai izmantotas Vācijas rūpnīcas "OASE" profesionālās strūklaku iekārtas. Būvniecības darbi tika uzsākti 2003.gada rudens sezonā, kad būvuzņēmuma "Valdis" vadībā tika izbūvēta sūkņu telpa, strūklakas baseins un samontēta cauruļvadu sistēma. Hidrotehniskos darbus izpildīja firma "Balteco Venta", elektrotehniskos darbus veica Alūksnes pilsētas strūklaku izveidotājs un entuziasts strūklaku izveidošanā Alvits Grīvnieks.

Ičas apmetne

Adrese: Bērzpils pagasts
Tālrunis: 64544393

Untitled 30.jpg - 62.49 KBIčas upes lejtecē nozīmīgākā neolīta apmetne Latvijā, kas tikusi apdzīvota jau 3. – 2. gadu tūkstotī pirms Kristus dzimšanas.
Apmetne atrodas Ičas upes lejastecē – nelielā paaugstinājumā Ičas vecupes krastā.

Preiļu rajons

Untitled 32.jpg - 80.34 KBAglonas bazilika un klosteri katru gadu augustā, Marijas debesbraukšanas svētkos, pulcē tūkstošiem svētceļotāju.

Pirmo baznīcu dominikāņi - "baltie tēvi" uzcēla no koka 1700.g. reizē ar klosteri. Baznīcā mūki novietoja sev līdzi no Viļņas atvesto Dievmātes svētgleznu, kuras priekšā lūdzās paši un aicināja to darīt  visus ticīgos. Izdziedināšanu dēļ sākās pirmie svētceļojumi uz Aglonu. 1768.g. baltie tēvi uzsāka mūra baznīcas un klostera būvēšanu baroka stilā, ko pabeidza un iesvētīja 1780. g. Tā kā cariskā Krievija aizliedza klosterī uzņemt jaunus kandidātus, 19 gs. beigās nomira pēdējais no baltajiem tēviem, un Aglonu sāka apkalpot parastie diecēzes priesteri. 1920.g. Aglonā tika konsekrēts pirmais latviešu izcelsmes bīskaps A.Springovičs, kurš Aglonas baznīcu izvēlējās par atjaunotās Rīgas bīskapijas katedrāli. Tūlīt klosterī tika atvērts Garīgais Seminārs, pēc gada Aglonas katoļu ģimnāzija. Svētceļnieku pulki vēl vairāk pieauga un Aglonu sāka saukt par Latvijas katoļu centru.
1980.g. pāvests piešķīra Aglonas baznīcai „basilica minoris” – „mazās bazilikas” titulu. Tā ir vienīgā Latvijā. 1993.g. 9.septembrī Aglonā kā svētceļnieks ieradās Romas pāvests Jānis Pāvils II. 1995.g. Latvijas Saeima pieņēma likumu „Par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā”.
Aglonas novadā ir daudz citu apskates vērtu vietu – svētavots, 17 pilskalnu un 50 ezeru.

Pārceltuve Līvāni – Dignāja savieno abus Daugavas krastus un ir vistaisnākais ceļš no Latgales uz Zemgali. Paši latgalieši gan kopš hercoga Jēkaba laikiem saka – uz Kurzemi.

Untitled 34.jpg - 75.03 KBDarba laiks vasarā: no 7°° - 21°°, rudenī: no 7°° - 19°°. Pārcelšanās cena cilvēkam - Ls 0,40; vieglā automašīna - Ls 1,50

Krucifiksu ceļš Vabolē

Adrese: Vaboles pagasts
Tālrunis: 65494460

krucifiks.jpg - 106.89 KB125 kilometru garā ceļa latgalisko ainavu papildina 29 ceļmalu krucifiksi – kaut ko tādu var ieraudzīt vien Latgalē.

Krusts ceļmalā – katoliciskās Latgales simbols, neatņemama Latgales novada ainavas sastāvdaļa. Vaboles pagastā uz šodienu saglabājušies un atjaunoti 30 ceļmalas krusti. 20.gs. 20.-30. gados Vabolē bijuši 44 krucifiksi. Pēc 1940. gada vairāki no tiem tiek iznīcināti. Krustu atjaunošanas darbus 80. – 90.g. uzsāk sādžu iedzīvotāji. Skrindu muzeja izstrādātā projekta “Solys krysts” ietvaros ir atjaunoti krusti Pudānos, Vabolē, Mukānos, Svētiņos.

Komentāri (126)

Interesē šī tēma? Pievieno favorītiem!
Anna
Sveiki visiem! Es esmu Anna, šobrīd dzīvoju Valkā, Latvijā. Es šobrīd esmu atraitne kopā ar diviem bērniem, un septembrī biju nonākusi finansiālā situācijā, un man vajadzēja pārfinansēt un samaksāt rēķinus. Es mēģināju meklēt aizdevumus no dažādām aizdevumu firmām gan privātām, gan korporatīvām, bet nekad bez panākumiem, un vairums banku atteicās no mana kredīta. Bet tā, kā Dievam būtu, mani ar kooperatīvu vadīja kāds Dieva cilvēks - privāta aizdevuma aizdevējs, kurš man piešķīra 80 000 eiro aizdevumu un šodien esmu uzņēmuma īpašnieks, un maniem bērniem šobrīd veicas labi, ja jums jāsazinās ar jebkuru firmu, lai nodrošinātu aizdevumu bez ķīlas, bez kredīta pārbaudes, bez parakstītāja ar tikai 2% procentu likmi un labākiem atmaksas plāniem un grafiku, lūdzu, sazinieties ar Dante Paola kungu pa e-pastu: dantecooperativehelp@hotmail.com Viņš nezina, ka to daru, bet tagad ir tik laimīgs, un es nolēmu ļaut cilvēkiem uzzināt vairāk par viņu, un es arī vēlos, lai Dievs viņu vairāk svētītu. Jūs varat sazināties ar viņu pa e-pastu: dantecooperativehelp@hotmail.com, lai iegūtu ātru tērzēšanas zvanu vai WhatsApp / +35677926593 Paldies Anna
10.10.2019. plkst. 15:23
Spitse Matiass
Sveicieni, cienījamie cieņas dāmas un kungi! Mani sauc Spitse Matiass, no Amsterdamas. Es apsolīju dalīties ar šo liecību Dieva labvēlības dēļ manā dzīvē. Pirms 4 mēnešiem man bija izmisīgi vajadzīga nauda, ​​tāpēc es domāju par aizdevuma saņemšanu, un tad es nonācu nepareizajās rokās, kas apgalvoja, ka ir aizdevuma aizdevējs, nezinot, ka viņš ir krāpnieks. Viņš no manis iekasēja 9000 eiro un atteicās man sūtīt pa e-pastu, kopš tā laika es biju apjukusi un pazaudēta, bet Dievs nāca man palīgā. Vienā uzticīgā dienā es devos baznīcā pēc dievkalpojuma un dalījos idejā ar draudzes locekli, un viņa iepazīstināja mani ar aizdevumu aģentūru, kuras nosaukums bija Džeimss Valters. viņa man teica, ka aizdevumu aģentūra viņam piešķīrusi 78,000 eiro. Es savācu aizdevumu aģentūras e-pasta adresi un ticīgā rītā nosūtīju pasta ziņojumu, un viņš man pastāstīja par noteikumiem un noteikumiem, un es sekoju. Pēc dokumentu apstrādes viņi man piešķīra aizdevumu 235,000.00 eiro. visi, kam jebkādu iemeslu dēļ nepieciešama palīdzība, var ar viņiem sazināties, un es zinu, ka viņiem jums ir jāaizdod, jo viņi ir īsti un uzticami. Vēlreiz pateicos Džeimsam Valtersam, un ar šo e-pastu varat sazināties un sazināties ar uzņēmumu pa e-pastu: mrjameswalters990@hotmail.com Spitse Matiass
04.10.2019. plkst. 16:36
Moriss Viljamss
AIZDEVUMA PIEDĀVĀJUMS ... Atbildēt uz šo e-pastu: morrisloanfunds282@gmail.com Vai jūs esat finansiāli slikts? Izmantojiet šo dzīves laika finanšu aizdevuma piedāvājumu un paceliet savu biznesu, izglītību, mājas un celtniecību. USD 10 000,00 līdz USD 50 000 000,00 ar maksimālo 60 gadu likmi 3,0%. Sazinieties ar mums, izmantojot zemāk esošo informāciju, lai mēs varētu turpināt. Sazinieties ar mums jau šodien: https 1. Pilnie vārdi: ______ 2. Kontaktadrese: __________ 3.Valsts __________ 4. Nepieciešamā aizdevuma summa: _________ 5. Aizdevuma termiņš: _________ 6. Tiešais tālruņa numurs: ________ 7. Aizdevuma mērķis: ________ 8.vecums .__________________ 9.Seks .__________________ 10.Okupācija .___________ 11.Mēneša ienākumi ._________ Sveicieni, Moriss Viljamss KONTAKTI SAZINIETIES AR ŠO EMAIL: morrisloanfunds282@gmail.com
03.10.2019. plkst. 22:37
Moriss Viljamss
AIZDEVUMA PIEDĀVĀJUMS ... Atbildēt uz šo e-pastu: morrisloanfunds282@gmail.com Vai jūs esat finansiāli slikts? Izmantojiet šo dzīves laika finanšu aizdevuma piedāvājumu un paceliet savu biznesu, izglītību, mājas un celtniecību. USD 10 000,00 līdz USD 50 000 000,00 ar maksimālo 60 gadu likmi 3,0%. Sazinieties ar mums, izmantojot zemāk esošo informāciju, lai mēs varētu turpināt. Sazinieties ar mums jau šodien: https 1. Pilnie vārdi: ______ 2. Kontaktadrese: __________ 3.Valsts __________ 4. Nepieciešamā aizdevuma summa: _________ 5. Aizdevuma termiņš: _________ 6. Tiešais tālruņa numurs: ________ 7. Aizdevuma mērķis: ________ 8.vecums .__________________ 9.Seks .__________________ 10.Okupācija .___________ 11.Mēneša ienākumi ._________ Sveicieni, Moriss Viljamss KONTAKTI SAZINIETIES AR ŠO EMAIL: morrisloanfunds282@gmail.com
03.10.2019. plkst. 22:36
Dereks Douglass
Sveiki Esmu privāts aizdevējs. Vai jums ir nepieciešams likumīgs, godīgs, nopietns un ātrs aizdevums? Es varu jums palīdzēt ar 100% garantiju aizdevumiem, es piedāvāju biznesa un personīgos aizdevumus ar 3% procentu likmi. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar mums: E-pasts: easyloanfirm2020@gmail.com WhatsApp: +18582644849 Sveicieni Dereks Douglass easyloanfirm2020@gmail.com 3% aizdevuma piedāvājums
03.10.2019. plkst. 01:10

Visi komentāri

Pievienot komentāru

 Reģistrējies

Translate

Šodien

2019. gada 18. oktobrī Vārdadienas svin:

Autorizācija

Reģistrēties

Aizmirsi paroli?

e-jaunumi

Saņem portāla jaunumus e-pastā.

Interesanti fakti

Arābiem bija paraža: ja vīrietis atteicās pagatavot kafiju savai sievai, tas bija mājiens drīzai laulības šķiršanai

Pasākumi

29.aprīlī sāksies biļešu tirdzniecība uz Sīla koncertu Rīgā

29.aprīlī visās „Biļešu Servisa” tirdzniecības vietās sāksies biļešu tirdzniecība uz britu dziedātāja un komponista Sīla (Seal) koncertu, kas notiks 29.jūnijā multifunkcionālajā...