Apskates vietas Kuldīgā

Apskates vietas Kuldīgā

Senā Kurzemes pilsēta Kuldīga atrodas Ventas krastā, kur izveidojies Rumbas ūdenskritums.

Kuldīga visos laikos ir uzskatīta par skaistāko Latvijas viduslaiku mazpilsētu. Tā sevī glabā īpašu gaisotni un senu arhitektūru. Jau pirms 13. gs. te atradies senās kuršu zemes Bandavas centrs. 1242. g. Livonijas ordenis pie Ventas rumbas sāka celt mūra pili un nosauca to par Jesusburg, vēlāk Goldingen.

Miestiņš, kas izveidojās pie pils, 1378. g. pirmais Kurzemē ieguva pilsētas tiesības un drīz arī iekļāvās Hanzas savienībā. No 1561. g. līdz 1795. g. Kuldīga bija Kurzemes hercogistes galvaspilsēta. 17. gs. pirmajā pusē, it īpaši Kuldīgā dzimušā hercoga Jēkaba valdīšanas laikā, pilsēta, tāpat kā visa hercogiste, piedzīvoja spēju saimniecisko uzplaukumu. Ziemeļu karš un Lielais mēris pielika punktu pilsētas varenībai. Otro elpu Kuldīga atguva tikai pēc pusotra simta gadu, kad sāka veidoties rūpnīcas. 1. pasaules kara laikā Kuldīgu okupēja vācu armija, tomēr karadarbība pilsētu tieši neskāra.

1938. g. pilsētas tuvumā darbību uzsāka Kuldīgas radiostacija ar 120 m augstu antenu, kas tolaik bija augstākā Latvijā. Pēckara gados Kuldīgas saimnieciskā un kultūras dzīve attīstījās līdzīgi citiem Latvijas rajonu centriem, vienīgi sociālistiskā industrializācija šeit noritēja lēnāk nekā citviet, kas pasargāja pilsētu no pēckara Latvijai tik raksturīgā imigrantu pieplūduma. Tagad Kuldīga kļūst sakoptāka, pilsētā parādās arvien vairāk senatnīgu krodziņu un veikalu.

Abos pasaules karos neskartais Kuldīgas vēsturiskais centrs bijušajai Kurzemes hercogistes galvaspilsētai piešķir īpašu šarmu. Iespējams, ka tieši romantiskās gaisotnes dēļ Kuldīga allaž atradusies tūristu iecienītāko Latvijas pilsētu galvgalī. Ceļotājus sajūsmina vecpilsētas ieliņu līkloču labirinti, kuros gadās pat apmaldīties, nemaz nenojaušot, ka ielas izveidojušās 18. gs tā, lai mājas netiktu celtas uz āderēm.

Ikvienam tūristam ir interesanti iepazīties ar vecpilsētu, kas bagāta vēstures un kultūras tradīcijām. Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs ir arhitektūras piemineklis ar savdabīgu arhitektūru, šaurām ieliņām un dakstiņu jumtiem.
 
Ventas rumbaventas_rumba.jpg - 53.22 KB
Kuldīgas lepnums ir Ventas rumba - Eiropas platākais dabisks ūdenskritums ( 240 m). Tas ir dabisks ūdenskritums, kas saistīts ar daudziem vēsturiskiem notikumiem un leģendām. Hercoga Jēkaba izgudroto zivju ķeramo ierīču dēļ, kas bija ierīkotas uz rumbas, Kuldīgu dēvēja par pilsētu, kur lašus ķer gaisā. Lai padarītu upi kuģojamu, jau hercoga Jēkaba laikos iesāka rakšanas darbus, lai izveidotu kanālu ap rumbu. Tos turpināja tikai pēc simt gadiem. 18. gs. sākumā bijis iecerēts vēl kāds vērienīgs projekts – savienot Baltijas jūru ar Melno jūru pa Ventu, Nemunu un Dņepru. Apjomīgajos darbos tikuši nodarbināti turku karagūstekņi, tomēr rakšana dolomīta klintīs nevedusies. No spridzināšanas apkārtējās ēkās parādījās plaisas, un darbus pārtrauca, tomēr milzīgais grāvis Ventas labajā krastā joprojām ieskauj rumbu. Lai gan sausās vasarās iespējams kājām šķērsot upi pie rumbas, tomēr tur notikuši daudzi nelaimes gadījumi.

Senais ķieģeļu tilts pār Ventukiegelu_tilts.jpg - 61.85 KB
Viens no garākajiem ķieģeļu tiltiem Eiropā (167 m), arī viens no pilsētas simboliem, celts, 1874.g. Tas bija 26 pēdu plats, lai uz tā varētu izmainīties divas pretim braucošas karietes. 1. pasaules kara laikā krievu armija atkāpjoties uzspridzināja divus tilta posmus Ventas labajā krastā. 1926. g. to atkal atjaunoja nu jau ar dzelzsbetona konstrukcijām. Tilts bieži izmantots kinofilmu uzņemšanai. Tagad nodots kājāmgājēju rīcībā. Lai izmantotu tiltu satiksmei, autobraucējiem jāiegādājas caurlaide.

Kuldīgas pils parks ar muzejuUntitled 38.jpg - 61.43 KB
1242.g. te celta vācu ordeņa mūra pils, no kuras saglabājušies daži mūra fragmenti un pils pagraba velve. Vēlāk šeit atradusies hercoga pils, kas sagrauta 1701. g. Parkā ierīkots pilsētas skulptūru dārzs ar tēlnieces L. Rezevskas skulptūrām. Kuldīgas novada muzejs atrodas ēkā, kas 1900. g. bijis Krievijas pavilojons Vispasaules saliekamo koka māju izstādē Parīzē. Ēku tur nopirka Liepājas kuģīpašnieks Bangerts un ar kuģi atveda uz Kuldīgu, lai uzdāvinātu savai līgavai. Villa Bella Vista (skaista vieta) atrodas Ventas rumbas krastā bijušā ordeņa pils teritorijā.

Pils sarga namiņš
Pils iela 4, pie Ventas tilta
sarga_namins.jpg - 60.67 KBCelts 1735.g. no izpostītās hercoga pils akmeņiem uz terases, ko veido vienīgais vēl saglabājies Kuldīgas pils mūra fragments. Pārbūvēts 19. gs. vidū. Saukts arī par Bendes namiņu.

Kuldīgas vēsturiskais centrs ap Alekšupītivesturiskais_centrs_aleksupite.jpg - 59.88 KB
Unikāls, vienīgais Baltijā saglabājies tāda veida 17.- 18. gs. mazpilsētas apbūves ansamblis ap Alekšupīti.  Upīte tek tieši gar daudzu ēku sienām, tāpēc Kuldīgu dēvē par Latvijas Venēciju. Sākotnēji ēkas būvētas kā Kuldīgas pils priekšpilsēta. Ēku ielas puse ir augstāka par sētas pusi. Daudzie tiltiņi, upītes čalošana padara šo vietu par vienu no romantiskākajām Kuldīgā.
Pie upītes ietekas Ventā blakus tiltam izveidojies viens no augstākajiem ūdenskritumiem Latvijā (4,15m). udenskritums.jpg - 77.48 KB17. gs. nostiprināts, paaugstināts un apbūvēts, lai tā straumi izmantotu Kurzemē pirmo papīra ražošanas dzirnavu darbināšanai. Uzskata, ka pils dzirnavas celtas kopā ar pili 13.gs. Hercoga laikā tajās gatavots šaujamais pulveris. Gandrīz vai galva noreibst, ilgi skatoties šaltīs no tiltiņa virs slūžām.

Sv. Katrīnas luterāņu baznīca
Baznīcas iela 31/33
633 24394; mācītājs Viesturs Pirro 29555393

katrinas_baznica.jpg - 64.85 KBPirmā baznīca celta no koka 1252. g., tagadējais mūra dievnams būvēts 1665.g., tas dedzis un atkal atjaunots un pārbūvēts. Baznīcā atrodas vairāki nozīmīgi mākslas pieminekļi – altāris un kancele, ērģeles ar prospektu un luktu gleznojumiem. Baznīcā kristīts Kurzemes hercogs Jēkabs Ketlers. Padomju laikos šeit bija muzejs un koncertzāle. Leģenda vēsta par dievbijīgu meiteni Katrīnu, kura krājusi naudu pilsētas baznīcas būvei, taču apmelota un sodīta uz moku rata par sakariem ar nelabo. Pēc nāves reabilitēta, pasludināta par svēto, un viņas vārdā nosaukta draudze un baznīca. Ar mocekļa kroni galvā, moku ratu un zobenu rokās viņa attēlota medaljonā virs baznīcas sānu ieejas, kas ir tagadējais Kuldīgas ģerbonis.

Sv. Annas luterāņu baznīcaannas_baznica.jpg - 125.88 KB
Šo ēku būvējusi latviešu draudze par ziedojumiem, ko sāka vākt 1870. g. Baznīcas celtniecība pabeigta 1904. g. pēc V. Neimaņa projekta neogotiskā stilā, baznīcā atrodas dekoratīvi zvaigžņu velvju griesti. Altārdaļā mākslinieka J. Šķērstena darinātas vitrāžas ( 1940.g.), 17. gs. veidots kristāmtrauks.

Sv. Trīsvienības katoļu baznīcatrisvienibas_baznica.jpg - 121.96 KB
Celta 1640. g. kā hercoga Jēkaba uzticības apliecinājums Polijas karalim. Baznīcā saglabājies biktssols ar alegoriskiem gleznojumiem, trīs altāri, kas ļoti bagātīgi rotāti ar rokoko kokgriezumiem, 16. gs. skulptūra „Madonna ar bērnu”.

Kuldīgas vecais rātsnams
Baznīcas iela 5
ratsnams.jpg - 88.95 KBĒka būvēta 17.gs., tās pagrabos atradies Kuldīgas pirmais cietums. Rātslaukums agrāk bija galvenā ļaužu pulcēšanās vieta. Tā DA stūrī kādreiz bija kauna stabs, pie kura sodīti nepaklausīgie iedzīvotāji.

Stafenhāgena nams
Baznīcas iela 17
stafenhagena_nams.jpg - 54.85 KBĒka celta 17. gs. Kuldīgas birģermeistaram. 1701. g. te uzturējies Zviedrijas karalis Kārlis XII un priekštelpā atstājis neparasti lielu lādi (2x2,5m) , kas apmeklētājiem paskatāma vēl šodien.

Hercoga Jēkaba galma aptieka
Baznīcas iela 8
aptieka.jpg - 97.57 KBViena no nedaudzajām 17. gs. ēkām, kas celta koka pildrežģu tehnikā, restaurēta 1986. g. Hercogistes laikā te atradusies pirmā zāļu tirgotava.

Spēļu kāršu muzejs

Smilšu iela 10
3324347
karsu_muzejs.jpg - 49.95 KBKuldīgas novada muzeja filiālē – „kāršu istabā” skatāma J. Mētras apkopota plaša spēļu kāršu kolekcija. Tas ir Baltijā vienīgais tāda veida kāršu muzejs. Te vienkopus apskatāmi gan visi Latvijā iespiestie, gan arī ap 200 dažādu pasaules valstu kāršu komplekti.

Melnā Kolka
15 m augsta krauja ar iežu atsegumiem Ventas krasta ārējā līkumā, ko pastiprināti skalo straume. Plašā skata dēļ šeit ir iecienīta pikniku vieta. Asāku izjūtu cienītāji šo vietu iecienījuši kā peldvietu, jo straume te diezgan spēcīga un peldēšana var būt bīstama. Tā atrodas ārpilsētā, pa ceļam uz Veckuldīgas pilskalnu.

Veckuldīgas pilskalns
Pilsētas Z malā uz stāva zemesraga pie Krāčupītes ietekas Ventā, ap 3 km no pilsētas centra. Kuldīgas pilskalns bija viens no lielākajiem un labāk nostiprinātajiem pilskalniem senajā kuršu zemē Bandavā. Vēsturnieki domā, ka tieši šeit atradusies ievērojamā kuršu valdnieka Lamekina pils, kurš 1230. g. slēdza kuršu līgumu ar Romas pāvesta sūtni. Tā piekājē līdz pat 1355. g., kad atļāva izveidot apbūvi pie Livonijas ordeņa pils, atradās ap 10 ha plaša Veckuldīgas apmetne.

Riežupes alasriezupes_alas.jpg - 51.29 KB
Riežupes dabas parkā atrodas garākais mākslīgo alu labirints Latvijā (460m). Dabas veidotās alas 19.gs. vidū mākslīgi paplašinātas, lai iegūtu sniegbaltas smiltis stikla ražošanai. Daudz ir nostāstu par alās pazudušiem cilvēkiem. Tagad apmeklētāju drošību garantējot sertifikāts un alās var iekļūt tikai zinoša gida pavadībā, lai sveču gaismā klausītos mistiskas leģendas. Pilnīgā klusumā piepildoties vēlēšanās.

Pelču muižapelcu.jpg - 66.89 KB
Firsta Līvena muižas pils būvēta 1900. – 1904. g. pēc arhitekta V. Neimaņa projekta. Pils arhitektūrā apvienotas franču renesanses, baroka un jūgendstila būvformas. Mūrēta no Kaltiņu cepļa ķieģeļiem, apšuves ķieģeļi ievesti no Vācijas. 1922. g. pils pārbūvēta skolas vajadzībām, šeit atrodas Pelču pamatskola. Rīgas parku un dārzu arhitekta G.F. Kūfalta vadībā ap pili izveidots 10 ha plašs muižas parks ar svešzemju sugu stādījumiem pēc Rīgas kanālmalas apstādījumu parauga. Parka D tā plānojums ir regulārs, pārējā daļa veidota kā brīva plānojuma ainavu parks. Pelču pilī 2. pasaules kara laikā atradies Kurzemes cietokšņa vācu armijas grupējuma „Kurland” štābs, kas kapitulēja 1945. g. 8. maijā.

Padures muižapadures_muiza.jpg - 56.78 KB

Muižas pils celta 19. gs. klasicisma stilā. To ieskauj 4,7 ha liels parks. Unikāla ir bijusi muižas klēts, viena no savdabīgākajām 18. gs. celtnēm Latvijā – apmesta laukakmeņu ēka ar divkāršu divslīpju jumtu.

Nabes ezeriezeri.jpg - 56.4 KB

Kuldīgas – Ventspils šosejas malā ūdeņus mirdzina divi savstarpēji savienoti ezeri. Lielais un Mazais Nabes ezers. Kopš seniem laikiem šādi sauca ezerus, ko ar kuģojamu upi savieno kanāls – nabas saite. Lielo Nabes ezeru ar Ventu savieno ap 1 km gara noteka. Tagad pie ezeriem ir iecienītas atpūtas vietas, arī kempings.

Īvandes muižaivandes_muiza.jpg - 63.98 KB
19. gs. vidū klasicisma stilā celtajā pilī atrodas tūristu mītne. Kamīna zālē notiek dažādi sarīkojumi parkā aug Baltijā lielākā Eiropas baltegle, tās augstums 32m, apkārtmērs 4m. Otrpus Ēdoles šosejai Vankas upīti aizsprosto 1842.g. celtas ūdensdzirnavas, kas darbojas joprojām.

Ēdoles pils
3345132
edoles_pils.jpg - 64.63 KBPiltenes bīskapijas konventa tipa pils celta 13. gs. vidū, piebūves tapušas 16. un 19. gs., kad tika izveidots iekšējais pagalms. 19. gs. 30. gados notikušās pārbūves laikā pils fasādes ieguva tagadējo neogotisko izskatu. No 16.gs. līdz 1920. g. Ēdole atradās baronu Bēru dzimtas īpašumā. 1905. g. nemieru laikā pils nodedzināta, 1907. g. atjaunota. Ar pili un parku saistītas leģendas par rūķīšu kāzām, ar pils sarkano istabu – par slepkavības vietā parādījušos asins traipu, kas noslēpts, iebūvējot kamīnu. Pilī ierīkota vēstures ekspozīcija, notiek mākslas izstādes. Pils tornī ierīkots skatu laukums, no kura paveras plašā Ēdoles un apkārtnes panorāma.

Ēdoles luterāņu baznīcaedoles_baznica.jpg - 67.6 KB
Nostāsti vēsta, ka stalto baznīcu 17. gs vidū cēlis Ēdoles muižas īpašnieks Johans Dītrihs Bērs sava noslepkavotā tēva piemiņai, kā arī lai izpirktu tēva slepkavas – sava brāļa Filipa – grēkus. Pats baznīcas celtniecības iniciators licis sevi apglabāt zem dievnama durvju sliekšņa. Baznīcā saglabājies grezns sākotnējais baroka interjers, krāšņa ērģeļu prospekta un luktu apdare.

Dendroloģiskais dārzs „Sauleskalnos”
3322950
dendr..jpg - 84.89 KBBijušās Taurkalnes muižas dzirnavās 20. gs. 30.gados rakstnieks V. Zonbergs (Sauleskalns) izveidoja vienu no lielākajiem un skaistākajiem akmesdārziem tolaik Kurzemē. Dārzā ir ap 600 kokaugu un puķu sugu, daudzas pie mums ir reti sastopamas. īpaši skaisti te ir pavasarī.

 


Komentāri (20)

Interesē šī tēma? Pievieno favorītiem!
mariuss
labas apskates vietas
18.05.2016. plkst. 14:19
Kuršu Klēts
Viesu māja Kuldīgā \"Kuršu Klēts\"piedāvā: Divstāvu guļbūve ar kamīnzāli, pirti, terasi. Ēkā ir divas guļamistabas, vienā istabā ir viena divguļama gulta, otrā četras gultas. Ir duša, wc, TV, ledusskapis, mikroviļņu krāsns, plīts, grills. Neliels bērnu laukums un auto novietne. Vecpilsētas centrs no viesu nama atrodas 5 minūšu gājienā ar kājām. Viesu namu izīrējam vienlaicīgi tikai vienam klientam. Nakšņošana 14 eiro vienam pieaugušajam (bērniem bezmaksas līdz 6. g. v. un līdz 12 g. v ir 50% atlaide). zvani (20097399) vai meklē mūs internetā. cieņā kuršu klēts
10.06.2014. plkst. 12:05
Jutta
Ezeres : Woldemar Ernst Graf Reutern Baron von Nolcken - Julie von Bach , Louise von Nolcken , Busch .
30.10.2012. plkst. 04:31
Ezeres Latvijas .
Mitau in Kurland , Rubas Pamatskola : Castle Woldemar Ernst Graf Reutern Baron von Nolcken 1851 Sept Mayoratsherr auf Ringen in Kurland , Bolcheviques . Latvijas Rubas Pamatskola .
21.10.2012. plkst. 18:58
Nadia .
Escuela Ruba Pamatskola : es preciosa , es el Famoso Castiilo Ringen de Woldemar Ernst Graf Reutern Baron von Nolcken - Julie von Bach ,su hija fue la famosa Condesa Luise Reutern Baronesa von Nolcken que por amor se caso con un pleveyo Ernst Busch y su familia estan en Argentina . El Castillo Ringen fue tomado por los Bolcheviques , hay que reconstruir la historia original , un Museo de los Nolbles Reutern von Nolcken .
21.10.2012. plkst. 09:49

Visi komentāri

Pievienot komentāru

 Reģistrējies

Translate

Šodien

2019. gada 14. oktobrī Vārdadienas svin:

Autorizācija

Reģistrēties

Aizmirsi paroli?

e-jaunumi

Saņem portāla jaunumus e-pastā.

Interesanti fakti

Ķīnieši pirmie ieviesa zoodārzus un sauca tos par Inteliģences parkiem

Pasākumi

Sāksies biļešu iepriekšpārdošana uz Dailes teātra izrādēm septembrī un oktobrī

9. jūnijā sāksies biļešu iepriekšpārdošana uz Dailes teātra izrādēm septembrī un oktobrī, kuru vidū arī trīs pirmizrādes, kā arī Jāņa Petera jubilejas koncerts un Jāņa Lūsēna...