Vīriešu un sieviešu veiksmīgu attiecību atslēga

Vīriešu un sieviešu veiksmīgu attiecību atslēga

Nesaskaņas un pretējā dzimuma uzvedības neizprašana ir vislielākais traucēklis, kas pastāv vīrieša un sievietes attiecībās.    
Katra persona savas dzīves laikā atrodas tiešā saskarsmē ar cilvēkiem, tādā veidā realizējot savu sociālo būtību.

Ģimene ir vienīgā sociālā grupa, kas spēj pielāgoties daudzveidīgiem un ļoti mainīgiem apstākļiem nelielā dzīves telpā un īsā laika posmā. Ģimene ir atvērta sistēma un tā pastāvīgi tiek pakļauta ārējai iedarbībai. Lai izvairītos no dažādām nesaskaņām un nevajadzīgām stresa situācijām, ģimenes locekļiem ir jāmācās sabalansēt iekšējo kārtību, ko panāk sadalot savā starpā pienākumus un tiesības.

Ģimene ir kā sava veida organisms, kas pastāvīgi attīstās un aug, pārdzīvojot vairākus posmus un katram no tiem ir raksturīgas savas grūtības, tieši tādēļ ir nepieciešams sagatavošanās laiks un nepieciešamo spēku sakārtošana. Bieži vien, kad ģimenes locekļi vēl nav gatavi pārmaiņām un cenšas no tām izvairīties, sastopas ar citām negaidītām grūtībās, kas vēl vairāk sāpina un liek pārdzīvot.

Untitled 14.jpg - 76.09 KBLai ģimenē veidotos labas attiecības un tajā valdītu miers un saticība, ir jāatceras, ka sievietei un vīrietim ir jābūt atšķirīgiem, lai nezustu savstarpēja interese un kamēr šo faktu abas puses nesapratīs, viņi nevarēs saprast viens otru. Protams, galvenajiem dzīves mērķiem un uzskatiem gan ir jāsakrīt. Mēs vienmēr naivi ceram, ka pretējā dzimuma pārstāvis līdzinās mums, mēs vēlamies, lai viņš grib to pašu, ko gribam mēs, jūtas tāpat, kā jūtamies mēs. Kļūdaini uzskatām, ka partneris, mīlot mūs izturēsies un reaģēs noteiktā veidā – tādā, kā reaģējam un izturamies mēs, mīlot viņu. Tā attiecībās starp pretējā dzimuma pārstāvjiem parādās nevajadzīgas un dažkārt pavisam nesaprotamas nesaskaņas un domstarpības.

Iemīlēšanās vienmēr ir burvīga, šķiet, ka mīlestība būs mūžīga, taču ir naivi cerēt, ka mūs neskars tādas pašas problēmas, kādas pastās un bieži vien pat izšķir citas ģimenes.

Vīrieši un sievietes nav un arī nevar būt vienādi, viņi domā, jūt pat saprot dzīvi atšķirīgi un kamēr mēs nespēsim saprast savas atšķirības, neradīsim arī labas un sirsnīgas attiecības ģimenē, nevarēsim pasargāt mīlestību no bojāejas. Lūk, visspilgtākās abu dzimumu atšķirības.

Vīrieši
augstu vērtē zināšanas, spēku, prasmi un panākumus. Vienmēr kaut ko dara, lai pierādītu sevi.

Sievietes
augtu vērtē mīlestību, harmoniskas attiecības. Tērē daudz laika, lai sniegtu palīdzību un atbalstu citiem, lai rūpētos par citiem. Gūst gandarījumu dodot un atrodoties saskarsmē, un tas ir pats svarīgākais. Sievietes ir orientētas uz attiecībām nevis uz mērķi.

Vīrieši

ja ir nepieciešama palīdzība vai padoms, tad vīrietis griezīsies pie tādas personas, kuru ciena un uzskata par gudrāku. Ja kāds uzbāžas ar nelūgtu padomu vai palīdzību bieži vien šāds žests tiek uztverts kā aizvainojums. Rodas sajūta, ka apkārtējie domā, ka viņš pats nezina, ko darīt, ka viņš ir bezspēcīgs, nekompetents. Tieši tādēļ sievietes piedāvātais padoms, kaut tas arī nācis no tīrās sirds, tiek uzskatīts par kritiku un aizvainojumu.    

Sievietes

jebkurš palīdzības piedāvājums līdzinās rotai, tas liek viņai justies mīlētai, vajadzīgai.

Vīrieši

kad rodas problēma, sāk pastiprināti koncentrēties tās atrisinājuma rašanai. Iegrimst sevī, kļūst nerunīgs, nespējot izrādīt sievietei tādu mīlestību un jūtas, pie kādām viņa ir pieradusi. Un sievietes naivi cer, ka problēmai pastāvot, vīrieši sāks par to runā.    

Sievietes

kad rodas problēma, sāk par to runāt. Bieži vien nav galvenais rast problēmas risinājumu, bet gan ,,izkratīt’’ sirdi, atvieglot dvēseli daloties savos pārdzīvojumos un jūtās, pretī saņemot izpratni. Šādos brīžos viņas ir emocionālas, atklātas, jūtīgas. Vīrieši naivi cer, ka sieviete, kurai ir kāda problēma vienā mirklī nomierināsies un sāks racionāli un loģiski spriest.

Vīrieši

rod mieru apsēžoties un apdomājot visu, kas viņu satrauc. Ja netiek traucēts, jau pēc brīža rod pareizu risinājumu un atbildi uz savu satraukumu. Šādos gadījumos, sievietei nav jāuzbāžas un nav jātraucē.   

Sievietes

satraukuma brīžos rod mierinājumu, izklāstot visu sīkumos un ja redz, ka ir uzklausīta, tad pamazām nomierinās. Šādos brīžos vīrieti nav jādod nekādi padomi, bet tikai jāklausās.

Vīrieši

gūst motivāciju un spēku, kad jūt, ka ir vajadzīgi. Pretējā gadījumā pamazām zaudē enerģiju un kļūst pasīvi. Tad viņiem ir maz ko dot šādām attiecībām.   

Sievietes

gūst motivāciju, kad jūt, ka ir mīlētas, citādi pamazām uzņemas atbildību par visu un ātri nogurst, jūtot, ka dod par daudz, bet saņemot pretī pārāk maz. Jūtoties lolotas var dot jauku siltumu un mīlestības pilnas attiecības.

Lietojot vienu un to pašu valodu vīrieši un sievietes bieži vien nesaprot viens otru, jo patiesībā reti domā vienu un to pašu.

Vīrieši

saka visu konkrēti, tiešā nozīmē. Viņi dod informāciju, bet ja ir uztraukti izvēlas vispār neko neteikt – klusēt. Tādos gadījumos sievietēm ir grūti saprast klusēšanu, nepārprotot to.   

Sievietes

lai pilnībā izteiktu savas jūtas teiktajam piešķir emocionālu nokrāsu un lieto vispārāko pakāpi, vispārinājumus un metaforas. Problēma ir tādā, ka vīrieši visu teikto uztver burtiski, tādēļ ir grūti saprast ko sieviete vēlas īsti pateikt un atbalstīt.

Vīrieši

pirms atbild uz jautājumu, ,,sagremo’’ informāciju, vispirms formulē to sevī un tikai tad saka. Šis process var aizņemt kā vienu minūti, tā arī vairākas stundas. Sievietes pārprot, kad vīrieši neatbild uz uzdoto jautājumu, patiesībā viņi vienkārši nezin, ko atbildēt. Tādos brīžos sievietes mēdz iztēloties pašu ļaunāko, ka viņas nemīt, nesaprot, nevēlas runāt.     

Sievietes

domā skaļi, daloties savā iekšējā atklāsmes procesā ar ieinteresētu klausītāju. Bieži vien tikai runājot saprot, ko īsti gribēja teikt. Skaļi domājot var ieklausīties savā intuīcijā un attiecīgi pareizi rīkoties. Tas ir pilnīgi normāls un pat nepieciešams process. Parasti sievietes klusē, ja teiktais varētu izrādīties par aizvainojumu, vai viņas vienkārši nevēlas runāt ar doto cilvēku.

Vīrieši

var salīdzināt ar gumijas lenti. Kad mīl, tad ik pēc laika ir nepieciešams attālināties, lai pēc tam vēl vairāk tuvotos. Tas notiek, lai varētu apliecināt savu nepieciešamību pēc neatkarības un patstāvības. Tikai attālinoties jūt, cik nepieciešama ir mīlestība un tuvība. Bieži sieviete sarežģī situāciju, mēģinot tuvoties, tad, kad vīrietis attālinās. Neattālinoties viņi nevar saprast cik ļoti stipra ir viņu mīlestība pret sievieti. Viņš zaudē pats sevi, pastāvīgi izjūtot sievietes vajadzības, emocijas, problēmas, un tieši attālinoties atkal atgūst jaunus spēkus    

Sievietes

var salīdzināt ar vilni. Kad jūt, ka ir mīlēta, viņas pašapziņa palielinās un plok, kas ļauj viņai justies patiesi labi. Tādos brīžos viņa atrodas viļņa virsotnē, taču tieši tad viņas garastāvoklis pēkšņi mainās un viss šķiet slikts un bezjēdzīgs. Parasti tas ir ļoti īss brīdis. Atrodoties viļņa galotnē sievieti pārpilda mīlestība, kuru viņa spēj dāvāt arī citam, taču, kad krīt ir pilnīgi iztukšota, sajūt vajadzību pēc atbalsta un siltuma. Kad jūtas labi, tas nenozīmē, ka visas problēmas ir atrisinātas, bet kad viņai ir slikti – atklājas visslepenākās bēdas un problēmas.  

Vīrieši

cīnās par tiesībām būt brīvam, vēlas iegūt plašumu   

Sievietes

cīnās par tiesībām būt aizvainotai un vēlas, lai to saprot

 Vīrieši

mīlot, vēlas saņemt atpakaļ uzticību, labvēlīgu attieksmi, atzīšanu, apbrīnu, novērtēšanu un iedrošinājumu   

Sievietes

mīlot, vēlas saņemt uzmanību, sapratni, cieņu, uzticību, atkārtotus mīlestības apliecinājumus

Tā, ja sieviete un vīrietis neredz šādas savas atšķirības vai neiedomājas, ka tādas vispār varētu pastāvēt, ģimenē rodas nesaskaņas. Dienu no dienas uzkrājas negatīvā enerģija, ģimenes locekļi nespēj rast atbalstu un mierinājumu ģimenes lokā, uzsākot to meklēt kaut kur citur, ārpus ģimenes. Tā rezultātā vīrs atrod mīļāko, bet sieva jūtas aizvainota, pazemota un nevajadzīga – ģimene izjūk, atstājot tikai daudz neatrisinātus jautājumus, problēmas un sirdssāpes.

Tātad  varam secināt, ka attiecības ģimenē ir atkarīgas ne tikai no mīlestības un savstarpējās uzticēšanās, bet arī no apziņas par vīriešu un sieviešu atšķirībām, no vēlmes saskatīt un pieņemt šīs atšķirības nu veidot savu dzīvi tā, lai otrs cilvēks nebūtu aizvainots un pazemot, bet gan justos labi, cienīgi.  

 


Komentāri (21)

Interesē šī tēma? Pievieno favorītiem!
Mr pendelis
Liecība par to, kā es saņēmu savu aizdevumu Sveiki visi, mēs izsniedzam aizdevumus privātpersonām, uzņēmumiem un iestādēm, kas sadarbojas. Es esmu Klensijas Deksteres kundze. Es dzīvoju Floridā un šodien esmu laimīga sieviete, es gribu pateikties PENDELIS WEALTH kungam par piedāvātajiem aizdevumiem, dievišķo vīrieti (TĀ PATIESI) sazinieties pa e-pastu: pwloancompany484@gmail.com Labākais
03.10.2019. plkst. 11:27
Mr pendelis
TESTIMONIJA KĀ BEIDZOT SAŅEMT AIZDEVUMU Diena visiem, mēs izsniedzam aizdevumus privātpersonām, uzņēmumiem un sadarbības iestādēm. Es esmu Klensijas Deksteres kundze. Es dzīvoju Floridā un šodien esmu laimīga sieviete, tāpēc es gribu pateikties PENDELIS WEALTH kungam aizdevuma piedāvājumu dēļ. (TĀ PATS) sazinieties pa e-pastu: pwloancompany484@gmail.com Ar cieņu
22.08.2019. plkst. 08:58
Donna Tammy
Dārgie jūs Vai jūs meklējat biznesa aizdevumus, personiskos aizdevumus, mājokļa aizdevumus, automašīnas Kredīti, studentu kredīti, parādu konsolidācijas aizdevumi, nenodrošinātie aizdevumi, bizness Kapitāls utt. Vai jums tiek liegts aizdevums no bankas vai finanšu iestādes Vismaz viena iemesla dēļ jūs esat pareizajā pozīcijā Maksājiet savu kredīta risinājumu! Es esmu privāts aizdevējs. Es aizdevu naudu uzņēmumiem un privātpersonām. Zemas procentu likmes un pieņemamas cenas 2% likme Interesē? Sazinieties ar mums, lai izsekotu kredīta operācijām un Pārsūtiet 48 stundu laikā Informācija par lietojumprogrammu: Nosaukums: Dzimšanas diena: Dzimums: Laulības statuss: Adrese: Pilsēta: Valsts / province: Pasta indekss: Valsts: Tālrunis: E-pasts: Aizdevuma mērķis: Aizdevuma summa: Kredīta termiņš: Neto ienākumi mēnesī: Nosūtiet mums e-pastu @ {Donnaloancompany@gmail.com} Lai iegūtu plašāku informāciju par mums, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www. donnaloancompany.com Ar cieņu, Donna kundze
04.04.2019. plkst. 19:28
Edgars
Velos draisku meiteni kurai intrese un patik seks rakstat wacapā padraiskosimies!vai zvanat?man 32.g.patik visadas draiskulibas.26482477 un reali tikties man labi stav un daudz vaig un seksa. ar divam meitenem ari esu ar mieru izklaideties trijata seksa.Un ari nopietnas attiecibasintrese. 26482477 nekautrejaties jaukas meitenes varam sarunat visu. 26 48 24 77
28.01.2018. plkst. 23:07
26482477
Velos draisku meiteni kurai intrese un patik seks rakstat wacapā padraiskosimies!vai zvanat?man 31.g.patik visadas draiskulibas.26482477 un reali tikties man labi stav un daudz vaig un seksa. ar divam meitenem ari esu ar mieru izklaideties trijata seksa.Un ari nopietnas attiecibasintrese. 26482477 nekautrejaties jaukas meitenes varam sarunat visu. 26 48 24 77
25.09.2017. plkst. 20:07

Visi komentāri

Pievienot komentāru

 Reģistrējies

Translate

Šodien

2019. gada 10. decembrī Vārdadienas svin:

Autorizācija

Reģistrēties

Aizmirsi paroli?

e-jaunumi

Saņem portāla jaunumus e-pastā.

Interesanti fakti

Cilvēka smadzeņu ietilpība pārsniedz 4 tera bitus

Pasākumi

Piedzīvojumu parkā troses nobrauciens!

Piedzīvojumu parkā  Ventspilī,  Saules ielā 141,  apmeklētājiem tiek piedāvāta atkal jauna atrakcija - nobraucieni ar trosi pāri kalna nogāzei. Troses nobrauciens ir 200 m...